Fokus på kompleks infrastruktur

Fokus på langsiktighet

Fokus på langsiktighet

Implenia-konsernets digitale rapport oppdateres jevnlig. Les mer om Implenia-konsernets satsning på bærekraftig utvikling her. 

Downloads

Bærekraftig utvikling

I samsvar med vårt sosiale og miljømessige ansvar

For Implenia betyr bærekraft å ta fullt ansvar for virksomhetens innvirkning på miljø, samfunn og økonomi, samt en langsiktig forpliktelse til å ta vare på både nåværende og fremtidige generasjoner. Denne ambisjonen fokuserer på følgende fem områder:

  • Bærekraftige produkter og tjenester
  • Sikker og attraktiv arbeidsplass
  • Respekt for miljøet
  • Samfunnsansvar
  • Finansielle og operative resultater av høy kvalitet

Bærekraftrapporten dokumenterer vår satsning på bærekraft, på hvilke områder har vi nådd våre mål, og på hvilke områder vi fortsatt har arbeid å gjøre. Våre ambisjoner og vårt engasjement for bærekraft reflekteres også i målene vi har satt opp i fem prioriterte områder. Slik at vi som selskap, som selskap og som enkeltpersoner kan se frem til en suksessfull fremtid.

Les mer i vår bærekraftrapport ved å klikke på linken til venstre