Personalordninger

Personalordninger

Implenia tilbyr gode personalordninger for studenter og nyutdannede. 

Personalordninger

Implenia tilbyr gode personalordninger for alle ansatte.

Personalordninger

Konkurransedyktige lønnsbetingelser: Implenia tilstreber å tilby konkurransedyktige lønns- og bonusbetingelser.

Kompetanseutvikling: Implenia tilbyr bedriftsinterne kurs, samt muligheten for ekstern kompetansehevning. Alle medarbeidere får mulighet til å lage sin individuelle plan for personlig og faglig utvikling.

Fleksibel arbeidstid: Vi tilbyr fleksible arbeidstidsordninger som gjør det mulig å kombinere jobb og familieliv.

Forsikring og pensjonsordninger: Implenia har gode forsikring og pensjonsordninger for alle våre medarbeidere. Vi tilbyr også privat helseforsikring.

Aksjeprogram: Alle medarbeidere får tilbud om kjøp av aksjer til rabatterte priser.

Bedriftshelsetjeneste: Implenia har avtale med en landsdekkende leverandør av bedriftshelsetjenester.. Bedriftshelsetjenesten bistår blant annet med å gjennomføre regelmessige helseundersøkelser. Implenia ønsker å sikre et godt arbeidsmiljø og friske medarbeidere. I tillegg skal Implenia ivareta sine oppgaver og plikter som IA bedrift og gi alle medarbeidere en meningsfylt og verdig arbeidssituasjon.

Bedriftsidrett: Fysisk aktivitet kombinert med et godt sosialt miljø er viktig for trivsel og helse. Implenia har bedriftslag i fotball og bordtennis, og stiller opp i ulike sportsarrangementer i forskjellige grener.

Personalrabatter: Gjennom våre samarbeidspartnere har vi rabattavtaler som kommer våre ansatte til gode.