Utvalgte prosjekter.

Utvalgte prosjekter.

Våre prosjekter - Gryllefjordbrua.

Prosjekter

Implenia skal være en ledende entreprenør for alle typer komplekse infrastrukturprosjekter.

Derfor kan selskapet tilby en bred portefølje av tjenester. Kombinert med lang erfaring og omfattende kompetanse kan Implenia levere totalløsninger innen alle viktige infrastruktursektorer.

#

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikkløsninger i Norge. Etaten er Implenias største kunde, og står for en betydelig del av selskapets omsetning. | les mer

#

Bane NOR

Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet, og har ansvar for utbygging og drift av den norske jernbanen. Etaten er en av Implenias største kunder, og står for en stor del av selskapets omsetning. | les mer

#

Andre

Implenias kundeportefølje består av både offentlige og private aktører. Selskapet leverer prosjekter til blant annet kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, private entreprenører, kraftverkstasjoner og eiendomsutviklere. | les mer