Tjenester

Med utgangspunkt i lang erfaring og omfattende kompetanse, kan Implenia levere totalløsninger innen de aller fleste infrastruktursegmenter.

Bredt utvalg av tjenester. Implenia tilbyr en bred portefølje av infrastrukturtjenester under samme tak. Selskapet bygger jernbane, sporvei, veier, tunneler, bruer, kaianlegg, energianlegg, løsninger for vann- og avløp, strømforsyning og telekommunikasjonsanlegg. I tillegg tilbys også rivning, sanering og opprydding av forurenset grunn. Denne kombinasjonen bidrar til å sikre en mer effektiv og helhetlig prosjektgjennomføring, fra planlegging via utførelse til overlevering.

#

Vei- og grunnarbeid

Implenia utfører grunnarbeider til alle typer infrastrukturprosjekter. | les mer

#

Vann og avløp

Implenia har lang erfaring med å bygge vann- og avløpsnett, overføringsledninger og renseanlegg. | les mer

#

Betongkonstruksjoner

Implenia har omfattende erfaring og ekspertise innen betongarbeid og betongkonstruksjoner. | les mer

#

Bruer

Med utfordrende topografi og infrastruktur som i Skandinavia, er det å bygge bru ofte en hensiktsmessig løsning. | les mer

#

Jernbaneteknikk

Implenia leverer baneprosjekter inkludert jernbanetekniske tjenester, og stasjons- og terminalområder. | les mer

#

Tunneler og bergrom

Implenia er en anerkjent leverandør av tjenester til underjordiske byggeprosjekter. | les mer

#

Vann- og frostsikring

Implenia har betydelig kompetanse og kapasitet innen vann- og frostsikring av tunnel. | les mer

#

Fjellsikring

Implenia tilbyr fjellsikringstjenester i hele Skandinavia. | les mer


Internasjonal aktør.
 Implenia Norge er en del av et internasjonalt konsern. Det sveitsiske Implenia-konsernet tilbyr ekspertise innen modernisering og rehabilitering, eiendomsutvikling, bygg, samt tunnel og anlegg, både i Sveits og i flere andre land.

For å lese mer om Implenias tjenester og prosjekter se Implenia-konsernets internasjonale nettsider (eng.)