Fokus på kompleks infrastruktur.

Fokus på langsiktighet

Fokus på langsiktighet

Les mer om Implenia-konsernets satsing på bærekrafting utvikling her. 

Downloads

Bærekraftig utvikling

Implenia har forankret bærekraftig utvikling i sine verdier og sin strategi.

Implenia har fokus på bærekraft gjennom å:

  • Skape verdier for våre eiere
  • Skape verdier for våre kunder
  • Være en attraktiv og inspirerende arbeidsplas for våre medarbeidere
  • Utvise respekt for miljøet og omgivelsene

og ved å utvikle egenskaper knyttet til:

  • Entreprenørskap
  • Spisskompetanse
  • Effektivitet
  • Samspill