Fokus på HMS

Fokus på HMS

Helse, miljø og sikkerhet er en prioritet i Implenia.

Helse, miljø og sikkerhet

Implenia ønsker å være en attraktiv, inspirerende og trygg arbeidsplass som tar vare på sine viktigste ressurser - medarbeiderne. Helse, miljø og sikkerhet er derfor en prioritert del av virksomheten.

HMS

Fokus på sikkerhet. Implenia har en godt etablert HMS-kultur som det jobbes kontinuerlig med å forbedre. Selskapet har fokus på god sikkerhetsatferd i alle ledd av sin virksomhet, slik at det ikke skal forekomme ulykker, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.

I stadig utvikling. Implenia arbeider konstant med å utvikle selskapets styringssystemer og søker å finne de beste metoder og prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Forebyggende HMS-arbeid og risikostyring er sentrale aktiviteter i Implenia. Godt HMS-arbeid bidrar til bedre effektivitet, samt bedre kvalitet og bedre lønnsomhet.