Implenia organisasjonen

Implenia organisasjonen

Implenia har en flat og effektiv organisasjonsstruktur.  

Organisasjon i Norge

Implenia Norge er organisert i tre geografiske avdelinger og to faglige avdelinger for tunnel og vann- og frostsikring. De operative avdelingene støttes av sentrale funksjoner innen anbud, HR, kvalitet/HMS/ytre miljø, maskin og et Corporate Center som ivaretar de finansielle funksjonene.

Region Øst. Region Øst har hovedkontor i Oslo. Avdelingen har prosjektledelsen i sammensatte, komplekse infrastrukturprosjekter og har spesialkompetanse innen vei og grunnarbeid, vann og avløp, betongkonstruksjoner, bruer, og bygate og parkanlegg. Avdelingen har hovedansvar for prosjekter gjennomført i østlandsområdet, men kan også være involvert i prosjekter andre steder i landet. 

Region Vest. Region Vest har hovedkontor i Bergen. Avdelingen har prosjektledelsen i sammensatte, komplekse infrastrukturprosjekter og har spesialkompetanse innen vei og grunnarbeid, vann og avløp, betongkonstruksjoner og bruer. Avdelingen har hovedansvaret for prosjektgjennomføring på Vestlandet, men kan også være involvert i prosjekter andre steder i landet.

Region Nord. Region Nord har hovedkontor i Brønnøysund samt et mindre kontor i Mo i Rana. Regionen ble etablert med bakgrunn i fjellsikringsprosjekter i Nord-Norge, og dekker pågående prosjekter i Trøndelag og ved prosjektkontoret i Ålesund. Oppfølgingsansvaret for datterselskapet Norbridge AS legges til Region Nord.

Avdeling Tunnel. Avdeling Tunnel har hovedkontor i Oslo, og jobber med prosjekter over hele landet. Avdelingen er involvert i prosjekter som innebærer driving av tunnel i forbindelse med jernbane, vei og kraftanlegg i tillegg til vann-, frost- og fjellsikring av eksisterende og nye tunneler.

For kontaktinformasjon til nøkkelpersoner, klikk her.

For mer informasjon om organisasjonen i Implenia-konsernet, trykk her.