Fokus på kompleks infrastruktur.

Tydelig organisasjonsstruktur

Tydelig organisasjonsstruktur

Implenia-konsernet er opptatt av å ha en tydelig og effektiv organisasjons-struktur. 

Executive Board, Implenia-konsernet

ledelsen i Implenia-konsernet

For mer informasjon om toppledelsen i Implenia-konsernet, trykk her.