Personalordninger

Personalordninger

Implenia tilbyr tariffestet lønn og konkurransedyktige betingelser. 

Personalordninger

Implenia tilbyr gode personalordninger for alle ansatte.

Personalordninger.

Konkurransedyktige lønnsbetingelser: Implenia tilbyr tariffestet lønn og konkurransedyktig betingelser.

Kurs og utdanning: Implenia legger til rette for nødvendig kursing og sertifisering av sine ansatte, både internt og gjennom eksterne leverandører. Dersom du ønsker å ta fagskolen, eller ta annen videreutdanning kan vi være behjelpelige med dette.

Forsikring og pensjonsordninger: Implenia har gode forsikring og pensjonsordninger for alle våre medarbeidere. Vi tilbyr også privat helseforsikring.

Aksjeprogram: Alle medarbeidere får tilbud om kjøp av aksjer til rabatterte priser.

Bedriftshelsetjeneste: Implenia har avtale med en landsdekkende leverandør av bedriftshelsetjenester.. Bedriftshelsetjenesten bistår blant annet med å gjennomføre regelmessige helseundersøkelser. Implenia ønsker å sikre et godt arbeidsmiljø og friske medarbeidere. I tillegg skal Implenia ivareta sine oppgaver og plikter som IA bedrift og gi alle medarbeidere en meningsfylt og verdig arbeidssituasjon.

Personalrabatter: Gjennom våre samarbeidspartnere har vi rabattavtaler som kommer våre ansatte til gode.