Andre kunder.

Andre kunder.

Implenias kundeportefølje består av både offentlige og private aktører.

Andre kunder

Implenias kundeportefølje består av både offentlige og private aktører. Selskapet leverer prosjekter til blant annet kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, private entreprenører, kraftverkstasjoner og eiendomsutviklere.

Her finner du en oversikt over noen av de prosjektene Implenia har utført for sine øvrige kunder.

#

Lysebotn II

Implenia bygger det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. | les mer

#

Brokke Nord

Implenia utførte de bygningsmessige arbeidene for kraftverket på Brokke.   | les mer

#

Akrobaten bru

Hvordan bygge en bru over Norges største trafikknutepunkt - Oslo S? | les mer

#

Grødaland biogassanlegg

Implenia utførte de byggtekniske arbeidene på Grødaland biogassanlegg på Klepp, Jæren. | les mer

#

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Sauda prosjektet omfattet bygging av en overføringstunnel fra Maldalselva for utnyttelse i Sønnå Kraftverk. | les mer