Prisbelønt bru

Prisbelønt bru

Akrobaten bro er en vakker gangbro som knytter Grønland og Bjørvika sammen. 

Akrobaten bru

Hvordan bygge en bru over Norges største trafikknutepunkt, uten at det får konsekvenser for trafikken? Med en så krevende og kompleks oppgave var det svært viktig at byggherre og entreprenør utnyttet sin samlede kompetanse i planleggings- og gjennomføringsfasen.

Akrobaten bro

Binder sammen bydeler. Bjørvika tar form, men for bydelen skulle bli levende måtte adkomsten bedres. En gangbru over Oslo S er en av flere måter å komme seg enklere mellom Grønland og Bjørvika på. Forbindelsen spenner over 19 spor på Oslo S og knytter seg til plattformområdet slik at den også er en østre adkomst for togpassasjerer.

Strenge presisjonskrav. Av hensyn til strenge krav fra Jernbaneverket om begrenset stenging av Oslo S måtte brua monteres etter helt eksakte tidspunkter og intervaller. Brua ble montert i 20 faser hvor Oslo S ble helt eller delvis stengt for togtrafikk i mellom syv og tolv timer på nettene og i helgene.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: ca. 110 MNOK
  • Byggetid: Fra januar 2009 til juli 2010
  • Byggherre: Bjørvika Infrastruktur AS
  • Oppdragsgiver: Bjørvika Infrastruktur AS

Tekniske data:

  • En del av en 500 m lang gangforbindelse mellom Grønland og Bjørvika
  • Total lengde: 213 m
  • Består av 5 spenn, det lengste på 67 m
  • Det er brukt 650 tonn stål