Driving av ny overføringstunnel

Driving av ny overføringstunnel

Arbeidene på Brokke Nord er godt i gang, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2014.

Brokke Nord

Prosjektet omfattet de bygningsmessige arbeidene for kraftverket. Dette inkluderte driving av ny overføringstunnel, bygging av Dam Sarvsfoss og Skarg kraftverk.

Brokke Nord

Prosjektets omfang. Elven Bjørnarå og fem andre bekker ble ledet over til Sarvsfoss gjennom en 10,6 km lang overføringstunnel. Den nye overføringstunnelen har fire inntakssjakter, og tverrsnittet på tunnelen er 22 m2.

En ny 50 m høy dam ble bygget ved Sarvsfoss, den demmer opp for inntaksmagasinet til Skarg kraftverk. Dam Sarvsfoss ble bygd i betong med et volum på 15 500 m3 og en lengde på 140 m. Damkronen har en dobbeltkrummet form.

Nytt kraftverk. For byggingen av Skarg kraftverk ble det sprengt et 420 m langt tunnelsystem, og bygget komplett kraftstasjon i dagen. Kraftverket ble bygd i østenden av Botsvatn, der vannet utnyttes før det magasineres i Botsvatn. Den eksisterende overføringstunnelen fungerer nå som driftstunnel. Sprengning, massetransport, sikring, injeksjon og betongarbeider inngikk også i prosjektet.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 472 MNOK
  • Byggetid: Fra mai 2012 til oktober 2014
  • Byggherre: Otra Kraft DA
  • Oppdragsgiver: Otra Kraft DA

 


Se film fra tunneldrivingen på Brokke Nord produsert av byggherren Otra Kraft DA.