Glidestøp av råtnetanker

Glidestøp av råtnetanker

32 arbeidere fordelt på to skift jobbet vekselsvis dag og natt i en uke for å støpe ferdig tankene.

Grødaland biogassanlegg

Implenia utførte de byggtekniske arbeidene på Grødaland biogassanlegg på Klepp, Jæren. Grødaland biogassanlegg behandler ulike slamfraksjoner, biosubstrater fra husholdningsavfall og annet organisk avfall.

Grødaland biogassanlegg

Prosjektets omfang. IVAR hadde et avløpsrenseanlegg på Grødaland industriområde. I tilknytning til dette ble det etablert et biogassanlegg for behandling av slammet som dannes og fra IVARs øvrige avløpsrenseanlegg sør i regionen. I tillegg blir slam fra andre regioner og organisk avfall fra næringslivet behandlet i biogassanlegget. Entreprisen omfattet bygging av prosessbygg, råtnetanker og diverse plater på mark og mindre bygg i betong og mur.

Anlegget er dimensjonert for 22 600 tonn TS/år ( 2035) til biogassanlegget og kan nå produsere en biogassmengde på ca. 65 GWh/år. Det vil si at anlegget er et av de største biogassanleggene i Norge.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 64,8 MNOK
 • Byggetid: Februar 2014 til august 2015
 • Byggherre: IVAR IKS
 • Oppdragsgiver: IVAR IKS

Tekniske data:

 • Planering av området og opplegging av voll.
 • Etablering og drift av anleggsrigg for eget arbeid og sideentrepriser.
 • Prosessbygg, grunnflate ca. 900 m2 i plasstøpt betong med utvendig isolasjon og kledning, tak i hulldekkeelementer og baldakin rundt bygget.
 • Plasstøpt bunn for råtnetanker, 2 stk á 4000 m3.
 • Glidestøp av 2 stk råtnetanker á 4000 m3 og støping av tak, med utvendig isolasjon og kledning.
 • Bygg mellom råtnetanker.
 • Gangbar kulvert, ca. 125 m.
 • Plate på mark for gassoppgraderingsanlegg.
 • Plate på mark for gasstank og bygg for gassbehandling.
 • Fundament for mottakstanker, 2 stk á 40 m3, og pumperom i tilknytning til disse.
 • Plate på mark for biofilter, varmevekslere, fakkel.

Se video fra glidestøpen på Grødaland biogassanlegg.