Ny overføringstunnel

Ny overføringstunnel

Ny overføringstunnel for å oppnå bedre utnyttelse av Sønnå Kraftverk. 

Sauda, overføring Maldal–Sagelva

Implenia bygget overføringstunnel fra Maldalselva til Sønnå Kraftverk.

Sauda

Ny overføringstunnel. Sauda prosjektet omfattet bygging av en overføringstunnel fra Maldalselva for utnyttelse i Sønnå Kraftverk. Målet med prosjektet var å oppnå bedre utnyttelse av Sønnå Kraftverk, økningen ble på ca. 35 GWh.

Prosjektets omfang. Det ble bygget en 3455 m lang overføringstunnel fra Maldalselva for utnyttelse i Sønnå Kraftverk. Tunnelen ble bygget med et tverrsnitt på 21 m2. Inntaket i Maldalselva ble bygget som et overløpsinntak (tyrolerinntak). Årseffekten er estimert til ca. 35 GWh.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Totalentreprise
 • Kontraktssum: 104,67 MNOK
 • Byggetid: Fra 14.04.2010 til 04.11.2011
 • Byggherre: Aktieselskapet Saudefaldene
 • Oppdragsgiver: Aktieselskapet Saudefaldene

Tekniske data:

 • Total tunnel lengde er 3455 m, derav tverrslag på 120 m
 • Tunnel drevet på stigning 580 m
 • Tunnel drevet på synk 2755 m
 • Forbruk av bolter: 9990 stk
 • Forbruk av sprøytebetong: 1522 m3
 • Totalt utkjørt fm3 fjell: 89 720 fm3