Bane NOR.

Bane NOR.

Implenia skal være en ledende entreprenør for alle typer infrastrukturprosjekter. Vi tilbyr alle typer infrastrukturtjenester under samme tak. 

Bane NOR

Bane NOR er underlagt Samferdselsdepartementet, og har ansvar for utbygging og drift av den norske jernbanen. Etaten er en av Implenias største kunder, og står for en stor del av selskapets omsetning.

Her finner du en oversikt over noen av de prosjektene Implenia har utført for Bane NOR.

 

#

UFP-08 Eidanger

Entreprisen UFP-08 Eidanger er del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn og omfatter dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel. | les mer

#

Lillestrøm hensetting

Implenia utførte utbygging av hensettingsområdet på Lillestrøm stasjon. | les mer

#

Eidsvoll hensetting

Implenia har utført ombygging av hensettingsspor på Eidsvoll stasjon. | les mer

#

Stabekk stasjon

I forbindelse med at Drammensbanen stengte mellom Lysaker og Sandvika sommeren 2014, vurderte Jernbaneverket at perioden skulle benyttes til forbedringer på Stabekk stasjon. | les mer

#

DRM 02 Drammen hensetting

Implenia har utført ombygging av nye vende- og hensettingsspor i Drammen. | les mer

#

Over- og underbygning Hell-Værnes

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. | les mer

#

Forberedende arbeider Follobanen F03

Implenia utførte forberedende arbeider i forbindelse med utbyggingen av den nye Follobanen. | les mer

#

Meråkerbanen

Jernbaneverket gjennomførte i 2014 og 2015 underbygnings- og dreneringstiltak på åtte ulike delparseller langs Dovre- og Trønderbanen. | les mer