Forbedret togtilbud

Forbedret togtilbud

Implenia har utført ombygging av nye vende- og hensettingsspor i Drammen.

DRM 02 Drammen hensetting

Implenia har utført ombygging av nye vende- og hensettingsspor på Skamarken og Sundehaugen i Drammen. Ombyggingen ble utført for å muliggjøre innfasingen av NSBs nye Flirt-tog, samt for å innføre den nye grunnrutemodellen, noe som vil gi et kraftig forbedret togtilbud for store deler av Østlandsområdet.

Drammen hensetting.

Økt kapasitet. For å ivareta behovet i Drammen, hvor det var behov for plass til å hensette 15 togsett, ønsket Jernbaneverket å bygge om de nåværende hensettingsområdene på Skamarken og Sundhaugen. Prosjektet omfattet både grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider.

Skamarken. På Skamarken ble totalt 2800 m med spor bygget eller rehabilitert, deler av kontaktledningsanlegget ble fornyet, det ble satt inn ny arealbelysning og inngjerding, og fire nye serviceplattformer i terrenghøyde ble laget.

Sundhaugen. Fornyelsene på Sundhaugen var mindre omfattende, her ble deler av de jernbanetekniske anleggene skiftet ut, men lengden på sporene er uendret. I tillegg ble det utført arbeider langs hovedsporene mellom Grønland og Kreftingsgate. Blant annet ble det etablert en ny rørgjennomføring under sporene.


Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 118 MNOK
  • Byggetid: Fra mars 2012 til juni 2013
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket


Tekniske data:

  • Masseskifte ca. 10 000 m3
  • Nye føringsveier OPI el kabelkanal totalt ca. 4500 m
  • Etablering av fire nye serviceplattformer
  • Etablering av ca 150 forskjellige fundamenter
  • Bygging av ca 2500 m spor med nye KL, tele, lavspent og signal