Ombygging av Eidsvoll stasjon

Ombygging av Eidsvoll stasjon

Eidsvoll øker kapasiteten for å kunne ivareta de nye Flirt-togene til NSB.

Eidsvoll hensetting

Implenia har utført ombygging av hensettingsspor på Eidsvoll stasjon. Ombyggingen ble utført for å muliggjøre innføringen av den nye grunnrutemodellen til NSB som skal gi forbedret togtilbud for Østlandsområdet.

Eidsvoll hensetting.

Prosjektets omfang. Prosjektet omfattet utskifting av 35 000 m³ med masser og forblending av en mur. Det ble bygget nye serviceplattformer til alle sporene, et omfattende kum- og rørsystem ble etablert og det ble bygget nytt teknisk hus.

Økt kapasitet. Hvor det tidligere kun var plass til å parkere tre tog, er det nå seks spor med plass til ti persontog, samt to spor som disponeres av Jernbaneverkets driftsavdeling. I løpet av kun 14 måneder har hele Eidsvoll hensettingsområde blitt totalfornyet.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 49,5 MNOK
  • Byggetid: Fra mars 2012 til september 2012
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket 

Teknisk data:

  • 35 000 m³ skal skiftes ut i løpet av to mnd
  • Ca. 6500 m³ av massen er forurenset. Denne skal erstattes med lettklinker og pukk
  • Byggtekniske oppgaver for ca 6 MNOK