Utbygging av Follobanen

Utbygging av Follobanen

Implenia utfører forberedende arbeider i forbindelse med utbyggingen av den nye Follobanen. 

Forberedende arbeider Follobanen F03

Implenia utførte forberedende arbeider i forbindelse med utbyggingen av den nye Follobanen. Prosjektet var en del av forberedende arbeider på området Loenga og Klypen, som ble utført før hovedentreprisens oppstart i 2014.

Forberedende arbeider Follobanen.

Prosjektets omfang. Prosjektet omfattet forberedende arbeider, herunder ombygning av spor og føringsveier på Loenga og Sjursøya, fundament for midlertidige bruer på Østfoldbanen, forgarving med arkeologiske undersøkelser syd for Bispegata og kabelomlegging signal, tele, sterkstrøm mv. Arbeidene foregikk i forbindelse med Oslo S, fra Haven gjennom Klypen til Loenga, på Østfoldbanen og Sjursøya med hovedtyngden i området fra Klypen til Loenga.

Jernbanetekniske arbeider. For de jernbanetekniske arbeidene var hovedhensikten å legge om alle kabler som signal, tele og sterkstrøm, slik at vesentlige deler av byggegropen for fremtidig betongtunnel gjennom Klypen kunne etableres uten kryssinger. I tillegg ble det utføres omlegginger av føringsveier og kabler på Østfoldbanen og Sydhavna, samt kontaktlednings- og sporarbeider på Østfoldbanen. Disse arbeidene var forberedelser for etterfølgende entrepriser.

Arbeidene ble ferdigstilt i desember 2013.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 56,6 MNOK
  • Byggetid: Fra april 2013 til november 2013
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket