Skal ivareta de nye Flirt-togene

Skal ivareta de nye Flirt-togene

Hensettingskapasiteten på Lillestrøm har økt betraktelig og kan nå ivareta de nye Flirt-togene til NSB.

Lillestrøm hensetting

Implenia har utført utbygging av hensettingsområdet på Lillestrøm stasjon. Hensettingskapasiteten på Lillestrøm har nå økt betraktelig og kan nå ivareta de nye Flirt-togene til NSB.

Lillestrøm hensetting.

Prosjektets omfang. Prosjektet besto av underbygning samt jernbanetekniske arbeider ved utbygging av Lillestrøm hensetting. Gamle forurensede masser ble fjernet, en ny underbygning etablert, nye plattformer laget, et nytt VA-anlegg etablert og det ble bygget nye spor og sporveksler, samt nytt elektro- og kontaktledningsanlegg. Underbygning og spor på området til Jernbaneverket Drift har også blitt oppgradert.

Økt kapasitet på Østlandet. I tillegg til å øke hensettingskapasiteten på Lillestrøm, har vedlikeholdsarbeidene bli betraktelig forenklet med nye plattformer, VA-anlegg og togvarmeanlegg. Driftsområdet er mer tilgjengelig og lettdrevet. Dette prosjektet inngår i rekkene av prosjekter utført for å muliggjøre oppgraderingen av ruteplanen på Østlandet, samt innføringen av nye togsett for å øke kapasiteten på persontransport.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 105 MNOK
 • Byggetid: Mars 2012 til august 2014
 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Tekniske data:

 • Utgraving av ca. 12 000 m3
 • Forsterkningslag ca. 13 500 m3
 • Etablering av åpne kabelkanaler ca. 2700 m
 • Etablering av kabelføringer i bakken ca. 3000 m
 • Plattformer og støttemurer ca. 1500 lm
 • Asfaltering ca. 13 000 m2