Underbygningsarbeider på Meråkerbanen

Underbygningsarbeider på Meråkerbanen

Forlenging av stikkrenne på Meråkerbanen. 

Meråkerbanen

Jernbaneverket gjennomførte i 2014 og 2015 underbygnings- og dreneringstiltak på åtte ulike delparseller langs Dovre- og Trønderbanen. Implenia har utført underbygningsarbeidene på delparsell nummer 7 på Meråkerbanen.

Meråkerbanen

Prosjektets omfang. Meråkerbanen er jernbanestrekningen som går fra Trondheim, gjennom Meråker kommune og over grensen til Storlien i Sverige. Arbeidene inkluderte kontroll av stikkrenner, reparasjon av disse og etablering av nye stikkrenner. Nytt svilledekke har blitt lagt ved behov. Vertikalgrøfter har blitt etablert, samt har rensk/grøfting av linjegrøfter, terrenggrøfter og overvannsgrøfter blitt utført. Ellers besto arbeidene i rydding av vegetasjon og erosjonssikring.

Den 102 km lange linjen ble tatt i bruk i 1881. Banen trafikkeres av Mittnabotåget som går mellom Trondheim og Östersund. Banen har også noe godstrafikk.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 14 MNOK
  • Byggetid: Juni 2014 til desember 2014
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket