Ny bru over Stjørdalselva

Ny bru over Stjørdalselva

Eksisterende bru ble bygget i 1902, slik ser den nye brua ut. Illustrasjon: Jernbaneverket.

Over- og underbygning Hell-Værnes

Implenia har utført under- og overbygning av ny bru over Stjørdalselva. Brua er en del av utviklingen av persontransporttilbudet på Trønderbanen.

Hell-Værnes

Prosjektets omfang. Arbeidene på underbygningen besto av fundamenter for ny dobbeltsporet jernbane, det vil si betongarbeider på pilarer og landkar, samt nødvendige grave- og fyllingsarbeider. Det ble i alt bygget fem pilarer og to landkar som ble utført som plasstøpte betongkonstruksjoner. Fundamentene lå tett mot eksisterende bru over Stjørdalselva. Arbeidene på overbygningen besto av stål- og betongarbeider, fuktisolering av betongdekke og diverse utstyr. Stålkonstruksjonen ble bygget som kontinuerlig bjelkebru med bjelker langs bruens sider. Bruen er totalt ca. 200 m lang og 10 m bred.

I entreprisen hørte også med fylling mot konstruksjoner, noe erosjonssikring, kapping av spunt, brulagre, rekkverk, membranarbeider og enkelte andre mindre arbeider

Oppgradering av Trønderbanen. Trønderbanen skal utvikles og oppgraderes, og ny sporplan på Hell og ny bru over Stjørdalselva sammen med mulig etablering av innkjøring på eksisterende og nye kryssingsspor er første trinn. Etter ferdigstillelse av Gevingåsen tunnel høsten 2011 gjenstår utbedring fra og med Hell stasjon og nordover til Værnes holdeplass. Denne strekningen har i dag en uheldig sporløsning hvor alle tog uansett retning og rute må kjøre i avvik over Hell stasjon. Bru over Stjørdalselva er bygd i 1900 og er dimensjonert for belastningstoget av 1899. Bruas tilstand medfører store vedlikeholdskostnader og sporene er delvis dårlige. Disse forholdene er årsaken til lav hastighet over store deler av strekningen.

Prosjektdetaljer:

 

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 101,8 MNOK
  • Byggetid: Januar 2015 til desember 2015
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket