Bedre tilbud for de reisende

Bedre tilbud for de reisende

Flere togavganger og flere pendlerparkeringsplasser på Stabekk stasjon. 

Stabekk stasjon

I forbindelse med at Drammensbanen stengte mellom Lysaker og Sandvika sommeren 2014, vurderte Jernbaneverket at perioden skulle benyttes til forbedringer på Stabekk stasjon. Stasjonen var ikke tilrettelagt for funksjonshemmede, hadde skadet kulvert, samt skader på plattformen, dette ønsket Jernbaneverket å utbedre.

Stabekk stasjon

Prosjektets omfang. Eksisterende gangkulvert ble revet og delvis fylt igjen, ny gangkulvert ble etablert med dreneringsanlegg under alle spor. Den gamle plattformen ble revet før ny plattform ble bygget med både varme og tak over. Nye trapper og to heiser er på plass, samt ny varmepumpe i teknisk rom. Jernbanetekniske fundamenter, drens- og overvannsanlegg ble anlagt samt underbygning og underballast for spor. Hoveddelen av arbeidene ble ferdige ved årsskiftet 2015, mens etterarbeidene ved stasjonen pågikk til midten av mai 2015.

Bedre tilbud for de reisende. Antall pendlerparkeringsplasser har økt fra 88 til 110. Da stasjonen gjenåpnet var det langt flere togavganger å velge mellom for de reisende. Stabekk er nå blitt endestasjon for både Mossetoget og Skitoget, som tidligere har hatt Skøyen som endestasjon. Sammen med økte avganger på Spikkestad-Lillestrøm linjen har dette ført til et langt bedre tilbud for de reisende.

Prosjektdetaljer:

 

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 59,5 MNOK
  • Byggetid: Mars 2014 til mai 2015
  • Byggherre: Jernbaneverket
  • Oppdragsgiver: Jernbaneverket