Mer enn halvering av reisetiden

Mer enn halvering av reisetiden

Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil reduseres fra ca. 34 min i dagens situasjon til ca. 12 min etter denne utbyggingen.

 

 

UFP-08 Eidanger

Entreprisen UFP-08 Eidanger er del av prosjektet Vestfoldbanen parsell 12, Farriseidet–Porsgrunn og omfattet dobbeltsporet jernbane i dagen og i tunnel.

UFP-08 Eidanger

Prosjektets omfang. Eidanger tunnel er hoveddelen i entreprisen UFP-08 Eidanger som var en av fire grunnentrepriser på parsell 12 mellom Farriseidet og Porsgrunn. Prosjektet omfattet ca. 3 km med grunnarbeider for dobbeltsporet jernbane, ca. 1,5 km jernbanetunnel med dobbeltspor i ett løp, og innredningsarbeider på hele tunnelen. I tillegg var det ca. 0,8 km tverrslag/rømningstunnel, bygging av ca. 45 m «cut & cover» tunnel, samt portaler, tekniske bygg og en liten bru. Et av de mest utfordrende aspektene ved dette prosjektet var «cut & cover» hvor tunnelen gikk gjennom en svak sone med liten overdekning.

Mer enn halvering av reisetiden. UFP-08 Eidanger er en del av den nye jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn som er planlagt med dobbeltspor og dimensjonert for en hastighet på opp mot 250 km/t. Den nye banen er ca. 22,7 km lang og nesten hele strekningen ligger i ny trasé uten planoverganger. Ca. 15 km av strekningen ligger i tunnel. Det skal også bygges 10 bruer på strekningen som ikke vil ha noen stasjoner for av- og påstigning mellom Larvik og Porsgrunn. Reisetiden reduseres fra ca. 34 min i dagens situasjon til ca. 12 min etter denne utbyggingen.

Prosjektdetaljer:

 

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 624 MNOK
 • Byggetid: September 2013 til juni 2016
 • Byggherre: Jernbaneverket
 • Oppdragsgiver: Jernbaneverket

 

Tekniske data:

 

 • Jernbanetunnel: ca. 1,5 km
 • Tverrslagtunnel: 630 m
 • Innredning: 2 km tunnel
 • Anleggsveier: ca. 500 m
 • Driftsveier: ca. 250 m
 • Bygging av portaler, Norcem bru, kulvert, teknisk bygg