Statens vegvesen.

Statens vegvesen.

Statens vegvesen er Implenias største kunde.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikkløsninger i Norge. Etaten er Implenias største kunde, og står for en betydelig del av selskapets omsetning.

Her finner du en oversikt over noen av de prosjektene Implenia har utført for Statens vegvesen.

#

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

K11 er Implenias største prosjekt i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen. | les mer

#

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Implenia bygger nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud, prosjektet er en av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda. | les mer

#

E16 Rud-Vøyenenga

Implenia bygger ny E16 fra Rud til Vøyenenga i Bærum. Entreprisen er en del av en av tre hovedkontrakter på strekningen Sandvika – Skaret. | les mer

#

E39 Eiganestunnelen

Eiganestunnelen skal avlaste lokalveinettet for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, samt skal prosjektet føre til miljøforbedring lags dagens vei. | les mer

#

EK2: Farrisbrua

Farrisbrua går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. | les mer

#

E6 Vinstra-Sjoa

Implenia og K A Aurstad bygget nye E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. | les mer

#

E39 Vågsbotn-Hylkje

Implenia bygget ny firefeltsvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til krysset ved Haukås Næringspark. | les mer

#

Fv. 48 Tunnel bak Tysse

Implenia bygget ny tunnel fra Sætrevika til Tysseelva. | les mer

#

Heggedal stasjon

Fylkesveien som tidligere krysset jernbanen i plan med jernbanesporene, ble flyttet til en ny planfri kryssing med bru syd for stasjonsområdet. | les mer

#

Nordenga bru

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen "den nye bydelen" Bjørvika og gamle Oslo. | les mer

#

Skansen gang- og sykkelbru

Skansen gang- og sykkelbru er en roterende bru over Skansenløpet mellom Ila og Brattøra i Trondheim. | les mer

#

Fv. 86 Gryllefjordbrua

Implenia har bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. | les mer

#

Fannefjordtunnelen

Implenia utførte rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fv. 64 mellom Molde og Åndalsnes. | les mer

#

E136 Tresfjordbrua

Prosjektet var en del av utbedring av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. | les mer

#

K13 Harpe bru/ K14 Solhaug bru/K21 Vinstersletta bru

Som en del av E6 H1 Frya-Vinstra prosjektet, har Implenia konstruert tre bruer for AF-Gruppen, hvorav Harpe bru er den største på 320 m. Harpe bru krysser Lågen elv ved Harpefoss i Sør-Fron. | les mer