E134 Myntbrua-Trollerudmoen

E134 Myntbrua-Trollerudmoen

Noe av utfordringen i prosjektet er liten overdekning over tunnelene. 

E134 Myntbrua–Trollerudmoen

Implenia bygger nye E134 gjennom Kongsberg i Buskerud, prosjektet er en av tre hovedkontrakter på strekningen mellom Damåsen og Saggrenda.

Prosjektets omfang
Arbeidene omfatter bygging av ny firefelts vei gjennom Kongsberg fra Myntbrua og sørover til Trollerudmoen, med en total lengde på 4,8 km. På Svartåstunnelen skal det bygges to parallelle tunnelløp på ca. 1500 m og på Kongsbergtunnelen skal det bygges to parallelle tunneler på ca. 100 m. Det skal totalt bygges seks tunnelportaler. Nye Kongsberg bru over elva Lågen blir 172 m lang og 16 m bred. I tillegg omfatter prosjektet noen mindre bruer, støttemurer, støyskjermer med mer.

Noen av utfordringene for prosjektet inkluderer områder med lite overdekning over tunnelene, nærhet til boligområde samt nærheten til jernbane.

Prosjektdetaljer

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 981 MNOK
  • Byggetid: May 2016 til september 2019
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Tekniske data

  • Betong 25 000 m3
  • Sprengning i tunnel 250 000 m3
  • Sprenging i dagen 210 000 m3
  • Løsmasser 350 000 m3