Utbedring av E136

Utbedring av E136

Kryssingen av Tresfjorden er omtrent 2 km lang. 

E136 Tresfjordbrua

Prosjektet er en del av utbedring av E136 som går mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Tresfjordbrua alene har ført til en innsparing på omtrent 13 km på strekningen mellom Ørskog og Åndalsnes.

E136 Tresfjordbrua

Kort om prosjektet. Kryssingen av Tresfjorden ble omtrent 2 km lang, hvorav sjøfyllingen utgjør 700 m og brua 1 290 m. Brua har en seilingshøyde på 32 m. Det ble også bygget 750 m tilførselsveier på land. Størrelsen på sjøfyllingen ble anslått til ca. 500 000 m3. Steinen til sjøfyllingen ble hentet fra Vågstrandstunnelen.

Prosjektdetaljer:

 

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 650 MNOK
  • Byggetid: Fra oktober 2012 til oktober 2015
  • Byggherre: Statens vegvesen, Region Midt
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Midt

 

 Tekniske data:

 

  • Steinfylling ca. 600.000 m3
  • Utgraving under vann 3.300 m3
  • Stålrørspeler ø1220x18mm 198 pc
  • Stålkjernepeler ø150 mm 1.000 m
  • Betong 38.000 m3