Eiganestunnelen

Eiganestunnelen

Eiganestunnelen er 3,7 km lang. 

E39 Eiganestunnelen

Eiganestunnelen skal avlaste lokalveinettet for gjennomgangstrafikk. Målet er å redusere antall ulykker på strekket, samt skal prosjektet føre til miljøforbedring lags dagens vei. Framkomsten på veiene vil bli bedre og tunnelen vil redusere reisetiden for trafikantene.

E39 Eiganestunnelen

Kort om prosjektet. Prosjektet består av 5 km ny firefeltsvei, hvorav 3,7 km er Eiganestunnelen. I tillegg skal det bygges rundt én km av Hundvågtunnelen, et omfattende system av- og påramper og én km ny vei mellom Schancheholen og rundkjøringen i Madlaveien. Prosjektet inkluderer også fire nye rundkjøringer, en 170 m lang miljøkulvert og én km av sykkelstamveien mellom Stavanger sentrum og Forus.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 2020 MNOK
 • Byggetid: Fra april 2014 til september 2018
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Vest
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest 

Tekniske data:

 • Graving tunnel 825,000 m3
 • Fuging 3000 tonn
 • Sprøytebetong 58.000 m3
 • Utgravning stein i dagen 200.000 m3
 • Grunnarbeider 119 000 m3
 • Betongkonstruksjoner 39.000 m3