Tunnel gjennom Eikåsen

Tunnel gjennom Eikåsen

Implenia har bygd ny firefeltsvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til krysset ved Haukås Næringspark.

E39 Vågsbotn–Hylkje

Implenia har bygget ny firefeltsvei fra rundkjøringen i Vågsbotn til krysset ved Haukås Næringspark. Veien går i tunnel gjennom Eikåsen. Målet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten og framkomsten i området for både bilister, fotgjengere og syklister.

Vågsbotn-Hylkje

Prosjektets omfang. Prosjektet omfatter 1,7 km vei ved Vågsbotn, hvorav 1,2 km ligger i ny trasé, medregnet 0,6 km i tunnel. Rundkjøringen ved Vågsbotn er utvidet, og det ble bygget en viadukt over rundkjøringen som er en direkteforbindelse for trafikken fra Åsane til Nordhordland. Prosjektet inkluderer også ny lokalvei rundt Vikaleitet, som har en egen arm i den nye rundkjøringen i Vågsbotn. En ny gang- og sykkelvei er bygget, denne går gjennom en kulvert under E39 ved krysset til Haukås Næringspark.

 

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 319 MNOK
  • Byggetid: Fra mars 2012 til oktober 2014
  • Byggherre: Statens vegvesen, Region Vest
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest