Tunnelportal

Tunnelportal

Her bygges det tunnelportal på påhugg sør. 

E6 Vinstra-Sjoa

Implenia og K A Aurstad har bygget nye E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. Dette er den andre entreprisen av to entrepriser på strekningen E6 Ringebu–Otta, som igjen er en del av hovedprosjektet E6 Biri–Otta.

E6 Vinstra-Sjoa

Prosjektets omfang. Arbeidet besto av å bygge ca. 16 km ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt som inkluderer tunnel gjennom Teigkampen (T 10,5) på 3750 m og totalt 28 konstruksjoner bestående av blant annet 12 bruer på E6, 2 tunnelportaler, 16 overgangsbruer og underganger. Lågen bru er den lengste på 273 m. Det er to krysninger av jernbanen på Kvam og Kjørem, samt to toplanskryss på Kvam og Sjoa. Det ble også bygget ca. 12 km lokalveier samt ca. 1,6 km gang- og sykkelvei.

Med en verdi på 1,565 milliarder kroner var dette ved signering 7. januar 2014, den største enkeltstående veikontrakten målt i kontraktsum i Statens vegvesens historie. Dette veiprosjektet har hatt stor betydning for lokalmiljøet så vel som for alle reisende gjennom Gudbrandsdalen. E6 legges utenom tettstedene på strekningen og dermed forsvinner tungtrafikken fra sentrumsområdene.

Prosjektdetaljer:

 

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 1565 MNOK
 • Byggetid: Januar 2014 til november 2016
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Øst
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Øst

 

Tekniske data:

 

 • 16 km E6.
 • 12 km lokalveier.
 • 1,6 km gang- og sykkelvei.
 • 28 konstruksjoner herav 12 bruer på E6, 2 tunnelportaler, 16 overgangsbruer og underganger.
 • Flytting av ca. 1 650 000 kubikk med jord,
 • Flytting av ca. 300.000 kubikk fjell i dagen
 • Flytting av ca. 350.000 kubikk fjell fra tunnel