En del av nye E18

En del av nye E18

Brua er en del av nye E18 i Vestfold. 

EK2: Farrisbrua

Farrisbrua går i horisontal kurve rundt Farrisvannet, ved Larvik i Vestfold. Brua er en del av E18, og inngår i den nye 7 km lange E18 strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik.

EK2: Farrisbrua

Kort om prosjektet. Farrisbrua er 570 m lang og 28 m bred. Brua blir hovedsakelig en betongbru, men den midtre delen på 120 m blir en skråstagbru i stål, med 70 m høye betongtårn. Brua er svakt stigende opp til tunnel i Martineåsen. Den vil gå over jernbanelinja ovenfor «Morek-bygget».

Bruas hovedfundament blir tårnfundamentet som består av 12 pilarer som bores ned til fjell, og fylles med armert betong. Dybden til fjell er opptil 80 m. Tårnfundamentet er det mest krevende av bruas totalt ti fundamenter.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 757 MNOK
  • Byggetid: Fra januar 2014 til juli 2017
  • Byggherre: Statens vegvesen, Region Sør
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør

 Tekniske data:

  • Asfalt 8835 m2
  • Betong 42.000 m3
  • Forskaling 45.000 m2
  • Forsterkninger 7500 tonn
  • Hovedspenn 1100 tonn