Godt i gang

Godt i gang

Riving av vann- og frostsikring. Foto: Linn Silseth, SVV

Fannefjordtunnelen

Implenia utførte rehabilitering av Fannefjordtunnelen på fv. 64 mellom Molde og Åndalsnes. Prosjektet besto av full rehabilitering av den undersjøiske tunnelen, unntatt drens- og pumpesystem som ble utført tidligere. Kontrakten omfattet både bygg- og anleggsarbeider samt elektroarbeider.

Fannefjordtunnelen

Prosjektets omfang. Fannefjordtunnelen har lengde på 2745 m, stigning på ca. 8 og 9 % og profil T9 med rette vegger. Den ble åpnet i 1992 og gjennomgikk delvis rehabilitering i 2003. Hovedarbeidene i tunnelen foregikk som kvelds- og nattarbeid da tunnelen er stengt for trafikk.

Eksisterende vann- og frostsikring ble revet, og ny vann- og frostsikring montert. Tunnelen ble vasket, rensket og sikret med nye bolter og sprøytebetong. En snunisje ble etablert og tre havarinisjer utvidet i tunnelen. Det ble etablert to nye tekniske bygg i tunnelen samt ett på hver side av tunnelmunningene. Der tunnelen var for trang, ble det utvidet med strossing eller pigging etter behov. Drenering bak rekkverk ble etablert med føring av vann ned til eksisterende drenering utenfor trafikkrommet. Dette medførte fjerning av betongplate og utskifting av masser bak betongrekkverk i hele tunnelens lengde.

Tidligere kabelbro med tilhørende kabler og belysning ble revet, og ny komplett belysning med kabler og armatur installert. Det ble også etablert nytt kabelanlegg bak betongrekkverk. Jordingsanlegg med jordelektrode i grøft ble etablert i tillegg til styringssystem for trafikkovervåkning med fastlinje-kommunikasjon til veitrafikksentralene. SOS-kiosker og SRO-anlegg ble også montert(styring, regulering og overvåkning).

Prosjektdetaljer:

 

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 124 MNOK
 • Byggetid: November 2014 til november 2015
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Midt
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Midt

 

Tekniske data:

 • Riving av W Giertsen hvelv
 • Rensk av 50 000 m²
 • Bolting bak stuff
 • Ny vann og frostsikring 46 000 m²
 • Tekniske bolter/kabelbru
 • Midlertidig belysning
 • Sonderboring – injeksjon
 • Sprengning/stross utv. 3 nisjer + snunisje, ++
 • Rensk på stuff
 • Bolting på stuff