Et rassikringsprosjekt

Et rassikringsprosjekt

Gryllefjordbrua inngår i Torskenpakken, som består av 16 veiprosjekter i Torsken og Berg kommune. 

Fv. 86 Gryllefjordbrua

Implenia bygget bru over Gryllefjord, som ligger i Torsken kommune på Senja i Troms fylke. Brua er et rassikringsprosjekt som sammen med tunnel gjennom Ballesvikskaret har sikret en rassikker strekning til Gryllefjord og Torsken.

Gryllefjordbrua

En del av Torskenpakken. Gryllefjordbrua inngår i Torskenpakken, som består av 16 veiprosjekter i Torsken og Berg kommune. Prosjektene finansieres hovedsakelig av statlige og fylkeskommunale midler, hvorav mesteparten av midlene går til rassikring.

Prosjektets omfang. Prosjektet omfattet bygging av ei 315 m lang stålkassebru. Stålkonstruksjonen ble bygget i Polen, og fraktet til Norge med båt - en reise som tok ti dager. Brua ankom i tre deler, og ble montert sammen på tre dager. I tillegg til brumontasjen, omfattet entreprisen legging av asfalt og montering av rekkverk. Bruen ble åpnet for trafikk i august 2014.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 124 MNOK
 • Byggetid: Fra september 2012 til august 2014
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Nord
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Nord

Tekniske data:

 • 1600 m stålrørspeler
 • 1200 tonn stål (stålkassen)
 • 900 tonn armering
 • 3900 m3 betong
 • 5700 m2 forskaling
 • 3800 tonn asfalt
 • 1600 m rekkverk