Nye E39

Nye E39

K11 er en av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen. 

K11 Rådal – Nordås – Flyplassvegen

K11 er Implenias største prosjekt i Norge, og er én av to hovedkontrakter på nye E39 mellom Os og Bergen.

Prosjektets omfang
Entreprisen omfatter konstruksjon av tre tunneler; Råtunnelen og Søråstunnelen som har et tverrsnitt fra T9,5 til T27, samt en vanntunnel på 1,5 km med tverrsnitt T5. Totallengden på tunnelene er 7 km, dette inkluderer trafikksystemet som forbinder de to tunnelene.

Entreprisen omfatter også veianlegg i dagsonene i Rådal, Nordås, Sørås og ved Skeievatn. Dagsonen på Rådal inneholder planskilt kryss med svinger fra Råtunnelen og Lyshorntunnelen. Dagsonene ved Nordås, Sørås og Skeievatn omfatter påkoblinger til eksisterende veier. I tillegg vil det bli bygget gang- og sykkelveier, tre broer, fem portaler og tekniske bygg.

Prosjektdetaljer

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 1439 MNOK
 • Byggetid: September 2015 til februar 2021
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Vest
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest

Tekniske data
Tunnel:

 • Stein 640 000 m3
 • Støping 560 000 kg
 • Bolter 78 000 stk
 • Betongsprøyting 27 000 m3
 • Betong lining 100 m
 • Vann- og frost-segmenter 50 000 m2
 • Vann- og frostforsterket betongsprøyting og membran 103 000 m2

Dagsoner:

 • Sprengning 242 000 m3
 • Grunn 570 000 m3

Betongarbeider:

 • Volum 26 000 m3
 • Portaler 5 stk
 • Broer 3 stk

Veier:

 • Totalområde 185 000 m2