Mer effektiv trafikkavvikling

Mer effektiv trafikkavvikling

Østre Tangent binder sammen den nye bydelen Bjørvika og gamle Oslo. 

Nordenga bru

E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent strekker seg over sporområdet til Oslo S, og binder sammen Bjørvika og gamle Oslo. Den spesielle og klart synlige stålkonstruksjonen er et tydelig landemerke og markerer inngangen til framtidens bydel i Oslo.

Nordenga bro

Mer effektiv trafikk. E18 Bjørvikaprosjektet - Østre Tangent har gitt en mer effektiv trafikkavvikling, ved at rundt halvparten av trafikken som gikk over Bispelokket/Nylandsbrua og videre på Ring 1 har blitt flyttet på. Arbeidet startet med å rive Bispelokket og utbyggingen av de nye bygatene i Bjørvika er godt i gang.

Enklere fjordtilgang. Bruen har en egen fem meter bred gang- og sykkelvei. Denne har betraktelig forbedret forholdene for gående og syklende, som tidligere måtte hele veien rundt Oslo S eller om Gamlebyen for å komme til fjorden. Fagverkskonstruksjonene i stål er kommet sjøveien fra produsenten i Rotterdam.

Prosjektdetaljer:

  • Kontraktstype: Hovedentreprise
  • Kontraktssum: 289 MNOK
  • Byggetid: Fra januar 2009 til august 2011
  • Byggherre: Statens Vegvesen, Region Øst
  • Oppdragsgiver: Statens Vegvesen, Region Øst

Tekniske data:

  • En del av E18 Bjørvikaprosjektet
  • Total brulengde: 306 m
  • 35 m høyt fagverk i stål
  • Det er brukt 1900 tonn stål og 4200 m3 betong
  • To brubaner: en for biler og en for syklende/gående