Svingbrua

Svingbrua

Bruen har fått navnet Svingbrua, og er første svingbru bygd i Norge siden 1952. Foto: Emilie Gynnild, SVV 

Skansen gang- og sykkelbru

Skansen gang- og sykkelbru er en roterende bru over Skansenløpet mellom Ila og Brattøra i Trondheim. Bruen kan svinge fra lukket til åpen tilstand slik at båter kan passere kanalen. Bruen knytter Ila bydel sammen med havnen og jernbanestasjonen.

Skansen gang- og sykkelbru

Prosjektets omfang. Brufagverket består av en sammensveiset rørkonstruksjon, fagverket er støttet av et senternav som bruen roterer omkring. Bruen er utført med bærekonstruksjoner i stål som ble fundamentert på betongkonstruksjoner på peler i løsmasser. Bruen er omkring 100 m lang og roterer fra 0 grader i lukket tilstand til 72 grader i åpen posisjon. Implenia Norges datterselskap Norbridge var ansvarlig for montering av stålkonstruksjonene.

Prosjektet inkluderte også opparbeidelse av gang- og sykkelvei samt parkareal på østsiden av Skansenløpet, som inneholder beplantning, sandstrand, kantstein, ulike former for steinlegging, gjerder, plasstøpte betongdekker, betongmurer, utstyr for aktiviteter, lek?, sykkelparkering, sittebenker/bord, søppelhåndtering og belysning.

Skansen gang- og sykkelbru er et svært positivt miljøtiltak som gagner både syklister og gående i Trondheim. Dette er en trafikksikker og effektiv rute for pendlersyklister, og ikke minst et familievennlig parkområde langs fjorden.


Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 61,29 MNOK
 • Byggetid: November 2013 til november 2014
 • Byggherre: Statens vegvesen, Region Midt
 • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Midt

Tekniske data:

 • 103 m lang bru
 • To betongramper på ca. 20 m hver
 • Fortau på ca. 2,5 m bredde
 • Sykkelfelt på ca. 3 m bredde
 • Tre bruseksjoner på 47, 52 og 130 tonn
 • Bruseksjonene var produsert i Polen