Spesialist på betong

Spesialist på betong

Implenia har lang erfaring med,  og ekpertise innen betongarbeid.  

Betongkonstruksjoner

Implenia har omfattende erfaring og ekspertise innen betongarbeid og bygger betongkonstruksjoner i forbindelse med vei- og baneanlegg, bruer, kulverter, tunneler og dammer.

Betongkonstruksjoner

Solide konstruksjoner. Betong er et meget anvendelig og slitesterkt materiale som egner seg god til bruk i samferdselsanlegg. Betong brukes i konstruksjon av f.eks bru, kulverter, kum, tunnel og dam konstruksjoner. Historisk sett har selskapet arbeidet mye med betongkonstruksjoner og har derfor unik kompetanse innen faget.