Brubygger

Brubygger

Implenia har spesialkompetanse innen produksjon og montering av store bruer. 

Bruer

Med utfordrende topografi og infrastruktur som i Skandinavia, er det å bygge bru ofte en hensiktsmessig løsning for effektiv og praktisk trafikkavvikling over det langstrakte land.

Bruer

Brubygger. Implenia har spesialkompetanse innen produksjon og montering av store bruer både i betong, stål og limtre. Dette omfatter alle typer bruer, inkludert skråstag- og hengebruer. Implenia bygger alt fra mindre gangbruer, til avanserte bruer for vei og jernbane.

Ledende på bruer i Skandinavia. Implenia har i løpet av de siste årene utført flere store bruprosjekter deriblant Akrobaten og Nordenga bru som går over jernbaneskinnene på Oslo Sentralstasjon. I tillegg arbeides det nå med flere store bruprosjekter som Harpe bru og Lågen bru på nye E6, samt Tresfjordbrua utenfor Molde og Farris bru ved Larvik.