Opprustning av jernbanenettet

Opprustning av jernbanenettet

Det er fokus på opprustning av jernbanenettet i Norge, bilde fra Drammen hensetting. 

Jernbaneteknikk

Implenia leverer baneprosjekter inkludert grunnarbeider, jernbanetekniske tjenester og stasjons- og terminalområder. Dette krever en kombinasjon av grunn- og betongkompetanse, samt omfattende jernbanetekniske kunnskaper.

Jernbaneteknikk

Stort behov. Behovet for opprusting av jernbanenettet i Skandinavia har lenge stått på listen over viktige samfunnsutfordringer. Implenia disponerer nødvendige tekniske fagkunnskaper og har utstrakt praksis i gjennomføring av slike oppdrag.

Prosjekter på skinner. Prosjekter av slik karakter forutsetter bruk av spesialisert utstyr i form av verktøy og tunge maskiner. Utfordringene på jernbaneprosjekter er i særlig grad knyttet til sikkerhet, ettersom arbeidet på jernbane, t-bane og trikk, alltid foregår i nærheten av strømførende linjer. Sikkerhetskravene er derfor betydelige.