Konstruksjoner under bakken

Konstruksjoner under bakken

Tunnelbygging er et av Implenias hovedsatsningsområde, og et felt selskapet har svært god kompetanse på.  

Tunneler og bergrom

Implenia er en anerkjent leverandør av tjenester til underjordiske byggeprosjekter. I løpet av selskapets historie har man tilegnet seg unik kompetanse og erfaring i bygging av konstruksjoner under grunnen.

Tunneler og bergrom

Erfaring og kunnskap. Vellykket bygging av samfunnstjenlige tunneler krever en kombinasjon av erfaring og kunnskap, moderne teknologi og respekt for naturen. Dette har vært og er ett av Implenias hovedsatsingsområder og et område hvor selskapet har svært god kompetanse og mye erfaring.

Microtunneling. Implenia kan også tilby «microtunnelling», dvs. tunneler med diameter opp til tre meter, samt vertikal og horisontal boring i hardt fjell. Dette er teknologier som muliggjør bygging av vann-, avløp- og kabeltunneler med kun to tilkoblinger: start og slutt.