Lang erfaring med vann- og avløpsnett

Lang erfaring med vann- og avløpsnett

Implenia deltar på Midgardsormen prosjektet - bildet er tatt på Sørenga.

Vann og avløp

Implenia har lang erfaring med å bygge vann- og avløpsnett, overføringsledninger og renseanlegg. Slike prosjekter kan ofte være utfordrende da de finner sted i tettbygde omgivelser hvor mange aktører påvirkes og engasjeres.

Vann og avløp Åsland

Unik erfaring. Vann- og avløpsprosjekter foregår ofte i tettbygde strøk noe som kan være en stor utfordring. Mange år med komplekse bygateprosjekter har gitt Implenia både unik erfaring, og spesialkompetanse når det gjelder prosjekthåndtering i tettbygde strøk. Selskapet er vant til å håndtere ulike aktører med forskjellige interesser, regelverk og planer.

Satsing på vann i Norge. Befolkningen i Norge vokser stadig, særlig rundt de store byene. Dette fører til større belastning på vann- og avløpsnettet. Behovet for å kontinuerlig oppgradere og utvide ledningsnettet er derfor stort, ikke minst ut fra et miljøperspektiv. Implenia ønsker å være med på satsingen på vann og avløp for å sikre et velfungerende avløpsnett og rent drikkevann også i fremtiden.