Økt fokus på vann-, frost- og fjellsikring.

Økt fokus på vann-, frost- og fjellsikring.

Implenia utfører sikring av nye, samt rehabilitering av gamle tunneler. 

Vann- og frostsikring

Implenia har betydelig kompetanse og kapasitet innen vann- og frostsikring av tunnel, og har tilgang til ny montasje-teknologi på området.

Vann-,frost- og fjellsikring

Sikring av tunneler. Implenia arbeider stadig med å utvikle nye og robuste hvelvløsninger samt løsninger for effektiv vann- og frostsikring - med ikke-brennbare materialer som har lang levetid.

Et viktig satsingsområde. Med bygging av nye og rehabilitering av eksisterende tunneler har fokus på tunnel- og fjellsikring økt. Dette vil være et svært viktig satsingsområde for Implenia i fremover.