Arbeid i og langs bakken

Arbeid i og langs bakken

Implenia utfører grunnarbeider i alle typer infrastrukturprosjekter.

Vei- og grunnarbeid

Implenia utfører grunnarbeider til alle typer infrastrukturprosjekter som veianlegg, energianlegg, jernbane-, sporveis- og stasjonsanlegg samt havner og kaier.

Arbeid i bakken

Spesialister på skandinaviske forhold. Riktig håndtering av grunnforholdene er nødvendig for å kunne bygge transportstrekninger og samferdselsanlegg som oppfyller kravene gitt skandinaviske vær- og klimaforhold. Samtidig skal disse være trygge og driftssikre både på sommer- og vinterstid. Arbeid i grunn kan være krevende blant annet på grunn av uoversiktlige forhold knyttet til vann og avløp, elektriske kabler og ledninger og telekommunikasjon.

Tverrfaglig kunnskap. Med solide kunnskaper på tvers av fag og lang erfaring med gjennomføring av komplekse infrastrukturprosjekter, er Implenia godt rustet for å påta seg denne type utfordringer.