Et av Norges største vannkraftprosjekter

Et av Norges største vannkraftprosjekter

Arbeidene på Lyse er godt i gang. Foto: Fredrik Ringe

Lysebotn

Implenia bygger det nye vannkraftverket Lysebotn II i Rogaland for Lyse Produksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekter og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Lysebotn II

Prosjektets omfang. Prosjektet omfatter bygging av vannvei mellom Lyngsvatn/Strandvatn og kraftstasjonen, som består av tilløpstunnel mellom Lyngsvatn og Strandvatn, inklusive tverrslag ved Strandvatn. Det skal bygges sjakter for inntaksluker i Strandvatn og Lyngsvatn, samt stengeluke ved Strandvatn. Det skal også drives en svingetunnel. I tillegg skal en kort vertikal trykksjakt mellom tilløpstunnel og trykktunnel på plass, samt et sandfang/steinfang og en konus? med to korte stålfôrede tunneler til kraftstasjonen.

Det drives en adkomsttunnel med portalbygg og nisje for 145 kV SF6 koblingsanlegg. Det skal også bygges en kraftstasjon med maskinsal, skinnestoller, kjølevannsbasseng, transformatorhall og transporttunneler til trykktunnel og avløpstunnel.

Kraftig økning i produksjon. Den nye vannkraftstasjonen, som erstatter en eksisterende, vil ha en forventet årlig produksjon på 1,5 TWh. Dette er en økning på 14 % (180 GWh). Vannkraftstasjonen vil få en installert ytelse på 370 MW, noe som tilsvarer en økning på ca. 160 MW sammenlignet med dagens nivå. Produksjonsøkningen skyldes bedre utnyttelse av tilgjengelig fallhøyde og bedre virkningsgrad på nye aggregater. Vannkraftstasjonen vil nytte samme nedslagsfelt og magasiner som eksisterende stasjon.

Prosjektdetaljer:

 • Kontraktstype: Hovedentreprise
 • Kontraktssum: 610 MNOK
 • Byggetid: Mai 2014 til februar 2018
 • Byggherre: Lyse Produksjon AS
 • Oppdragsgiver: Lyse Produksjon AS

Tekniske data:

 • Sprenging og sikring av ca. 11 km tunneler med tverrsnitt varierende fra 20 til 54 m2
 • Sprenging og sikring av ca. 50 000 m3 bergrom (kraftstasjon, transformatorhall, SF6-anlegg)
 • Ca. 18 000 m3 betong
 • Ca. 24 000 m2 forskaling
 • Ca. 1 200 tonn armering
 • Ca. 12 200 m3 sprøytebetong
 • Ca. 36 000 stk. fjellbolter (alle typer, på/bak stuff)