Öppen dialog.

Internationella nyheter

Internationella nyheter

Du kan läsa nyheter och pressmeddelanden från Implenia-koncernen här

 

Nyheter

October

24.10.2016

Implenia 10 år – Implenia firar sitt tioårsjubileum med att stödja sociala projekt inom alla marknadsområden | 22.000 SEK til Bris

 

 

schliessen

September

29.09.2016

Implenia stärker organisationen i Norge och Sverige | Tidigare VD Petter Vistnes, får nya utmåningar i koncernen. 

schliessen

26.09.2016

Nya byggnadsställningar används vid Implenia projektet E16 Rud-Vøyenenga | Ny typ av byggnadsställningar används under en gjutning på Implenia-Isachsen projekt på Rud i Bærum. Nisch tidningen Byggeindustrien skrev om byggnadsställningar och gjutningen.

schliessen

15.09.2016

Steibrua – världens längsta träspann på en vägbro | Implenia har varit huvudentreprenör vid bygget av en ny bro över älven Glomma i Alvdal, Norge.

schliessen

14.09.2016

Stål sektion hissas på plats på Farris bru | På måndag den 12 september, blev den första stålsektionen i huvudspannet av Farris bru, hissat på plats.

 

 

 

schliessen

09.09.2016

Labyrint bräddavlopp vid dam Deg i Syrdal är nästan slutfört | Byggherre Sira-Kvina kraftbolag har gjort en video av arbetene. 

schliessen

August

26.08.2016

Implenia signerar nya kontrakt i Sverige till ett värde av 523 MSEK – Nytt projekt signerat i Förbifart Stockholm-paketet | Förvärvet av Bilfinger Constructions svenska verksamhet ger resultat.

 

schliessen

22.08.2016

Översikt över största broprojekten i Norge | Implenia har tre av åtta projekt

schliessen

July

06.07.2016

Överlämning av UFP-08 Eidanger – Projekt UFP-08 Eidanger blev 30 juni 2016 överlämnat till byggmästaren Jernbaneverket i samband med kontraktets slutdatum.

schliessen

June

15.06.2016

Implenia Norge AS genomförde förra veckan sin årliga KMA-vecka – Med en mängd aktiviteter inom hälsa, miljö och arbetsmiljö på alla våra anlägg och för både våra egna medarbetare, samt kunder och partners, underleverantörer och leverantörer, sätter Implenia återigen ett starkt fokus på det viktiga KMA-arbetet för att undvika skador och olyckor.

schliessen